Auto zastępcze
Jeżeli Państwa samochód został uszkodzony w wyniku kolizji nie z Państwa winy, a jest wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
dojazdu do pracy lub leczenia, przysługuje Państwu prawo ubiegania się o pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego. Warunkiem zwrotu kosztów
jest wynajęcie pojazdu tej samej lub niższej klasy oraz udokumentowanie, że pojazd jest niezbędny do pracy lub ze względu na stan zdrowia, a jego brak
spowoduje określone straty finansowe lub zdrowotne. Przed wynajęciem pojazdu należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej stosowny wniosek.
Poszkodowanemu przysługuje prawo do użytkowania pojazdu zastępczego przez cały czas unieruchomienia jego pojazdu. Poszkodowany ma możliwość
wyboru firmy z usług której będzie chciał skorzystać.

Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC),
ubezpieczyciel w zakresie OC, zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z
zaistnieniem szkody.
Pexim Global Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 48
34-100 Tomice
tel. +48 795 796 521
sprzedaz@peximglobal.pl