Pexim Global Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 48
34-100 Tomice
tel. +48 795 796 521
sprzedaz@peximglobal.pl
1.
Każdy klient musi mieć ukończone 21 lat życia, posiadać ważne prawo jazdy i dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający tożsamość.
2.
W momencie odbioru samochodu należy posiadać kartę kredytową na której robiona jest pre-autoryzacja (blokada środków na karcie na czas obowiązywania umowy wynajmu), gdzie samochody osobowe Hyundai i20, Fiesta, Fusion, Panda, Polo - 1000 zł, Focus, Hyundai i30, Golf - 1500 zł, Galaxy, S-Max, Mondeo, Qashqai, Toyota RAV4, Transit osobowy i dostawczy - 2000 zł oraz z góry uiścić kwotę za wynajem. Firma najpóźniej w dniu wynajmu musi okazać dokumenty firmowe: NIP, regon, KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
3.
Wypożyczenie odbywa się w cyklu dobowym (od momentu wypożyczenia).
4.
Przekroczenie o jedną godzinę spowoduje naliczenie kolejnej doby.
5.
Samochód musi prowadzić osoba która go wypożyczyła lub osoba upoważniona przez wynajmującego pod warunkiem posiadania prawa jazdy co najmniej 1 rok przed dniem zawarcia umowy.
6.
Wynajęty samochód nie może opuszczać granic Polski bez zgody wynajmującego.
7.
Najemca zobowiązuje się, że:
nie będzie kierował pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych
nie będzie palił tytoniu w pojeździe
znane mu są warunki ubezpieczenia pojazdu i nie będzie używał pojazdu w sposób, który mógłby spowodować unieważnienie polisy
zwróci pojazd najpóźniej w dniu upływy terminu wynajmu pojazdu (chyba że zawiadomi o przedłużeniu wynajmu)
zwróci pojazd z pełnym bakiem paliwa (samochód jest wydawany z pełnym bakiem paliwa)
zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd przez kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób powszechnie przyjęty, ze szczególną starannością
nie będzie bez uprzedniego zezwolenia Wynajmującego dokonywał jakichkolwiek napraw pojazdu, za wyjątkiem wymiany przebitego koła
nie będzie występował w imieniu Wynajmującego
nie będzie przewoził pojazdem większej liczby pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym
będzie przestrzegał przepisów prawa i kodeksu drogowego i nie będzie zasłaniać się ich nie znajomością
nie będzie wwoził i wywoził na i poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi
nie będzie używał pojazdu do jazdy po drogach i terenach nieutwardzonych
nie będzie przewoził samochodem materiałów brudzących, żrących, o ostrych krawędziach i innych mogących powodować korozję, zniszczenie lub uszkodzenie jakiejkolwiek części pojazdu
znajdować się w posiadaniu osób trzecich.
być przedmiotem procesów sądowych ani zastawu.
być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności:
1.
podnajmowany
2.
użyty w wyścigach, treningach, rajdach, testach na prędkość
3.
użyty do holowania lub pchania innych pojazdów
4.
użyty do ciągnięcia przyczep
5.
użyty wbrew przepisom prawa
8.   W czasie trwania Umowy, pojazd (oraz jego wyposażenie) nie może:
Podstawowe warunki wynajmu